Fiskeredskaper er redskaper som brukes for å fange fisk, krepsdyr (reker, hummer, krabbe) og bløtdyr (blekksprut/akkar og skjell). Redskapene omtales ofte etter fiskens atferd i forhold til redskapet. Passive fiskeredskaper er fiskeredskaper fisken må oppsøke for å bli fanget i, for eksempel snøre, garn, ruse, teine og line. Aktive fiskeredskaper oppsøker fisk og fiskestimer, slik som not, trål og snurrevad. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel