Fiskeredskaper og fartøy

Fiskeredskaper, redskaper som brukes for å fange fisk, krepsdyr (reker, hummer, krabbe) og bløtdyr (blekksprut/akkar og skjell). Redskapene omtales ofte etter fiskens atferd i forhold til redskapet. Passive fiskeredskaper er fiskeredskaper fisken må oppsøke for å bli fanget i, f.eks. snøre, garn, ruse, teine, line. Aktive fiskeredskaper oppsøker fisk og fiskestimer, slik som not, trål og snurrevad. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jahn Petter Johnsen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Tradisjonelle fiskeredskaper

Inneholder 133 artikler:

J

  1. jukse