Egnemaskin, system for mekanisert håndtering og egning av liner. Egnemaskiner har i økende grad erstattet manuell egning, som er meget arbeidskrevende.