Halingsbåt, halingsdrift, i Nord-Norge linebåt som får linene egnet i land av leide folk, går på feltet nær kysten eller på bankene, setter og trekker linene og går til land og leverer fangsten, for så å ta om bord ferdigegnede liner for en ny tur.