Linespill, vinsj med vertikal aksel som plasseres på dekk for innhiving av liner. Linene føres rundt en horisontal skive med v-formet spor, slik at forsynene henger fritt og går klar av spillet. Linespillet drives ved mekanisk eller hydraulisk overføring, vanligvis fra hovedmaskineriet.