Langline, fiskeredskap som består av en lang line med kroker i fortom. Anvendes til fangst av bunnfisk.