Goldem, (fra finsk), gammel fiskemåte i Finnmarks lakseelver. Tvers over elven eller en større del av den ble det laget et fast stengsel eller to, og imot dette stengselet ble det drevet fiske ovenfra med drivgarn. Metoden er siden 1872 forbudt i Deatnu (Tanaelva) både på norsk og finsk side.