Partrål, trål som to fartøyer trekker mellom seg. Det brukes da ikke trålbrett til å holde trålen utspilt.