Grunnslo, hovedtauet eller snøret som går langs havbunnen i en linesetting. Til grunnsloa er festet korte, tynne snører (forsyner, tjensler, kjensler) med kroker. På hver ende av grunnsloa er en forankring hvorfra iletauet går til endebøyene.