Fiskehjell, eller bare hjell, er et tørkestillas for usaltet fisk, særlig torsk, sei, hyse, lange og brosme, til fremstilling av tørrfisk. Den eldre og alminneligste form bærer fisken på tynne granspirer, råved, anbrakt horisontalt og i samme høyde (2–3 m) over marka. En nyere, mindre plasskrevende form, pyramidehjellen (fiskehesjer), har form av et hustak hvis møne ligger 6–8 m over grunnen. Fisken henger her på stålstenger, som er spent vannrett i to takflater.