Fiskelupe, apparat som registrerer fiskeforekomster og måler havdybden. Fiskelupe arbeider etter samme prinsipp som et vanlig ekkolodd. Kraftige lydsvingninger sendes ut fra en lydkilde (oscillator). Ekkoet fra fisken tas inn på et katodestrålerørs fluorescerende skjerm og viser seg som horisontale lysstreker. Fiskelupen har nå fått mindre anvendelse.