Den nederste delen av et garn eller en not. Omfatter skytningstau og synk. Den øverste delen med flytemidlene kalles flå.