Haling, (fiskeri), i bankfisket lengre linesetting hvor hele bruksmassen settes i en eller to lengder, i motsetning til stubbdrift, hvor man setter linene i korte parallelle lengder.