Draggarn, dragnett, fiskeredskap, en oftest 60 meter lang og 2 meter dyp, fintrådet not som særlig brukes ved fiske i ferskvann. Nota settes i en ring, og fisken skremmes inn i maskene ved steinkasting eller slag på en bikk når båten har rodd inn i nota. Draggarn blir også brukt som kastenot eller garn.