Snippgarn, fiskeredskap som består av en nettpose med bunn og et ledegarn; brukes til fangst av makrell. Det har ikke kiler som laksenota. Snippgarn brukes særlig i de sørligste distrikter av Norge.