Bikk, hjelperedskap ved garn- eller notfiske. Består av et kopp- eller skålformet trestykke festet til et 1–1,5 m langt skaft. Når bikken støtes ned i vannet med åpningen vendt nedover, vil luften som da rives med, stige mot overflaten igjen i store bobler og skremme fisken inn i fiskeredskapet.