Brønnbåt, kvase, fartøy for transport av levende fisk. Brønnbåt skiller seg fra andre fartøyer ved at nederste del av lasterommet er innredet for sirkulasjon av friskt sjøvann, slik at fisk som fanges levende, for eksempel i not, kan overføres levende til lasterommet i brønnbåten og svømme fritt omkring i brønnen under transport til konsum- eller tilvirkningssted.