Håndvad, dragnot, fiskeredskap som består av et nett der midtpartiet er en pose. Det er festet tau i hver ende til å hale i. Håndvad settes og trekkes av 2–4 mann.