Landgarn, også kalt ledegarn, beiegarn, skygarn, forgarn, landvegg, trådbundet ledegarn som flyter eller står på bunnen, og som tjener til å lede fisken inn i et fangstredskap. Maskevidden og trådtykkelsen er slik at fisken ikke skal maske seg inn i landgarnet. Vanlig brukt i fiske etter bl.a. laks, ål og torsk.