Basbåt, lettbåt, liten motorbåt som ble brukt av notbasen (fiskerilederen) under ringnotfisket. Båten var spesialbygd med kraftig maskin, ekkolodd eller basdic. Den ble brukt av basen til nøyaktig lokalisering av fiskestimene og dirigering av fangstfartøyet da nota ble satt. Nå styres og utøves hele fangstoperasjonen fra fangstfartøyet.