Hekktråler, en tråler hvor trålen settes ut og trekkes inn over en slipp i hekken. I tradisjonelt trålfiske ble trålen satt ut og tatt inn over skipssiden mens fartøyet lå på tvers av vinden. I 1950-årene begynte man for alvor å interessere seg for hekktråling, og nå bygges det ikke lenger trålere som arbeider etter det gamle prinsipp.