Sildepumpe, redskap av amerikansk opprinnelse som benyttes til å suge opp sild eller annen fisk fra notkast eller til å losse bulklaster av fisk til fabrikk for oppmaling.