Bøyle, klave, kløftet trestykke som fiskere bruker til å haspe opp en line på.