Egning, det å sette agn på fiskekrokene som brukes på liner til linefiske. Egningen foregår dels på land i spesialrom på fiskebrukene, dels om bord i fartøyene når disse er ute på fiskefeltet.