Ålekiste, ålekar, fiskeredskap som brukes i elver til fangst av ål. Består som regel av to kasser forsynt med en rekke små hull, en inntaksrenne og en lukket renne mellom kassene. Ålekister plasseres trappeformet ved et fall i elven. Gjennom hullene renner vannet ut, mens ålen blir liggende igjen i den siste kassen.