Garnmål, mål for maskevidden i et fiskegarn, angis i Norge ved antall omfar, dvs. antall knuter per alen (63 cm). Av og til, bl.a. i lover, angis også lengden i mm av en stolpe, dvs. avstanden fra midt på en knute til midt på neste. Skal garnmål være nøyaktig og utvetydig, må det oppgis særskilt for nytt, brukt og vått redskap, og for hvilket materiale det er laget. I andre land (bl.a. Storbritannia) angis innvendig lengde av strak maske (lumen), som tilsvarer litt mindre enn dobbelt stolpelengde.