Garnbåt, båt med utstyr for utsetting og trekking av garn, tidligere ofte hjelpefartøy til større skøyter o.l. Den tradisjonelle norske garnbåttypen, også kalt gavlbåt eller vabåt, har et meget bredt utoverhengende akterspeil med garnrulle.