Vargarn, garn som skal lede fisk til en felle (kilenot, ruse el.l.).