Not, (plur. nøter), fiskeredskap laget av nett som er bundet av syntetiske materialer, brukes til fangst av sild og fisk som går i stim. Det finnes flere typer av not, bl.a. ringnot (snurpenot), kilenot, landnot. Nota er satt sammen av vertikale nettstykker (bolker). Overtelnen har flottører av plast, og undertelnen har søkker av bly. Maskestørrelsen varierer etter størrelsen av den fiskearten nota er beregnet for, og maskene må være så små at fisken ikke sitter fast i den (kle not). Trådtykkelsen i nettstykkene velges etter den påkjenning nota eller deler av den er utsatt for. Se fiskeredskaper.