Telne, tenel, tindel, tau til forsterkning langs kantene av fiskegarn og not, i overkanten (flå) forsynt med flytere, i underkanten (grunn) med søkker. Tjener til å holde redskapet loddrett i sjøen.