Lås, (fiskeri), innesperring av fiskefangsten for senere opptak. Under fiske med not, særlig etter sild, brisling og sei, settes ofte fangstene i lås med såkalt låsnot. Låsnota er mindre enn landnota og er godt forsynt med synk slik at den slutter godt til bunnen. I brisling- og seifisket brukes også en låsnot med bunn som kalles merd. Ved å bruke en slik not er man ikke så avhengig av gode forhold ved stranden, idet disse kan forankres utenfor land.