Overtelne, tau som er festet langs overkanten av et utsatt garn, og som kavlene er festet til.