Snurrevad, fiskeredskap som består av bunnslepenot med stor pose på midten og uten oterbord. To lange armer er festet til hvert sitt dragtau som snurrevadet trekkes inn til fiskebåten med. Snurrevad brukes på grunt vann, sjelden over 100 meter dypt, etter bl.a. flyndrefisker, torsk og hyse. Se også fiskeredskaper.