Dregg er i enkelte innlandsdistrikter, for eksempel ved Mjøsa, lokalnavn på fiskeredskapet sluk.