Faststående teinelignende fiskeredskap i foss eller stryk. Det er bygd av trespiler o.l., og fanger laksefisk som går mot strømmen. Laksemerder er ikke lenger i bruk. I Gudbrandsdalslågen brukes redskapet til fangst av lagesild.