Fiskeri og havbruk

Vi trenger ny fagansvarlig for

Fiskeri og havbruk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Fritidsfiske
  2. Havbruk
  3. Hval- og selfangst
  4. Norske fiskerier