Barking, impregnering av tauverk, seilduk og fiskegarn mot råte. Som barkemiddel ble tidligere brukt avkok av eikebark eller bark av annet løvtre. Senere foregikk barking med kjemiske midler, blåstensbarking. Etter at kunststoffene har fortrengt naturfibrene i fiskeredskaper, kreves andre behandlingsmåter som blant annet har til oppgave å gi materialet passende stivhet.