Lysfiske, fiske etter visse pelagiske fiskearter, f.eks. sild, makrell, brisling, som samles og trekkes mot overflaten ved hjelp av kunstig lys. Lys er blitt brukt i forbindelse med landnot- og ringnotfiske i Norge. Lysfiske er gjenstand for utstrakt regulering. Det er gitt generelle bestemmelser om at lysstyrken som hvert notlag kan benytte, er begrenset til maksimum 15 kW, og antallet soler er begrenset til 15. På grunn av motstand mot lysfiske har myndighetene gjennomført totalforbud mot lysfiske i Finnmark, Troms og Nordland og en lang rekke lokale forbud mot slikt fiske på kysten for øvrig.