Autoline er et mekaniseringssystem for linefiske utviklet av O. Mustad & Søn på Gjøvik på begynnelsen av 1970-tallet. Autoline ble i første omgang utviklet til bruk for den såkalte bankfiskeflåten til fiske etter bunnfiskarter, særlig torsk, hyse, sei, lange og brosme. Autoline har vært under kontinuerlig videreutvikling og er i dag tilgjengelig for små kystfartøyer, mellomstore og store havgående fartøyer som fisker med opp til rundt 50 000 kroker per døgn.

Systemet har gitt navn til en egen gruppe fartøy «Autoliner» som betegner fartøy spesielt bygget for helårsfiske med Autoline. Fartøyene har ofte utstyr for å bearbeide og fryse fangsten om bord.

Beskrivelse

Ved linefiske settes først egnet line i sjøen (setting) før den etter å ha stått noen timer, hales opp. Autolinesystemet omfatter alle operasjonene ved haling, bøting, som i denne sammenheng betyr å skifte ut ødelagte kroker og forsyn, lagring, egning og setting av fiskeline. Fisken fjernes fra kroken i krokrenseren. Linen passerer gjennom splittemaskinen hvor linen og krokene vaskes. Splittemaskinen fanger opp krokene og fører dem inn på et magasin med linen hengende under. Krokene og linen er da tilgjengelig for manuelt ettersyn og reparasjon (bøting).

Når magasinet er fullt, føres det ut til siden og erstattes med et tomt magasin. Når linen skal settes, forbindes magasinene til egnemaskinen som skjærer agnet i passende stykker og setter det på kroken mens linen løper ut i sjøen. Settingen foregår vanligvis mens fartøyet seiler med full fart. Som agn benyttes sild, makrell, akkar eller annen fisk av passende størrelse. Kunstig agn blir også benyttet. Agnet legges i maskinen for hånd.

Utvikling

Linebruket har gjennomgått vesentlige forbedringer siden Autoline ble tatt i bruk. Særlig har festet av forsynene til linen ved hjelp av en svivel forbedret fangstevnen og redusert vedlikeholdsarbeidet. Samtidig har nye kroktyper medvirket til å gjøre linene mer effektive. Sammenlignet med tradisjonell linedrift gir mekanisert drift bedre arbeidsforhold for mannskapet og mer rasjonell drift.

Mekanisert egning har vært et ønske hos fiskerne fra tidlig på 1960-tallet. En rekke mekanismer for egning har vært prøvet. Først forskjellige former for egnetrakt hvor krokene ble trukket gjennom en beholder med oppskåret agn som krokene kunne spidde og dra med seg i sjøen. Metoden var for tilfeldig til å bli allment benyttet.

Senere kom forskjellige former for styrt egning hvor agnet ble skåret og holdt i en posisjon hvor kroken kunne styres inn i agnet før dette ble dreiet rundt og festet på kroken. En slik maskin ble midt på 1960-tallet utviklet for Fiskeridirektoratet av Trio Maskinindustri i Stavanger og fra 1972 prøvd benyttet sammen med Mustads Autoline System. Maskinen tilfredsstilte imidlertid ikke kundenes krav og ble erstattet med Mustads egnemaskin i 1974.

Mustads splittemaskin var basert på Konrad Harams arbeider med et komplett system for mekanisert linefiske. Selv om det bare ble hans splittemaskin som til slutt ble anvendt var samarbeidet med ham avgjørende i de tidligste fasene av arbeidet med Autoline.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg