Notvarp, notverp, notkast, det å sette nota ut, trekke den sammen og inn igjen.