Hummerkvase, kum eller brønnbåt til å frakte hummer i.