Slyegarn, slupsegarn, garnredskap for både fersk- og saltvannsfiske, særlig etter sjøørret. Det kastes ut i en bue fra land, slik at området blir gjerdet inn, hvorpå fisken jages inn i garnet, og garnet blir trukket sammen til en pose. Er nå forbudt å bruke etter laks, sjøørret og sjørøye.