Hanefot, gein, to eller flere stykker av tauverk, kjetting eller wire som fra samme toppunkt er festet til et redskap. Toarmet hanefot brukes f.eks. i endene på nøter eller garn, tre- eller firearmet hanefot til f.eks. opphenging av håver.