Bunnskrape, redskap til fangst av østers, blåskjell med mer; består av en jernramme med to armer, som det er festet en pose av tykktrådet nett til. Redskapet hales langs bunnen ved hjelp av et tau festet til armene. Forskjellige typer av bunnskraper brukes i vitenskapelig øyemed til innsamling av dyr fra havbunnen.