Bus, den delen av en not hvor fisken samles før den tas om bord i fartøyet. Busen er bundet av tykkere og sterkere tråd enn den øvrige del av nota.