Baslodd, lite ekkolodd med begrenset dybderegistrering til bruk i basbåten; forløperen til basdic.