Ringnot, fiskeredskap av syntetiske fibrer til fangst av sild, brisling, makrell, lodde, sei og størje. Det er et stort nett som settes rundt fiskestimen og snurpes sammen i bunnen (se snurpenot). Den blir brukt fra hekken og settes ut og tas inn med kraftblokk eller notkran. Den kan være 200–400 favner (400–800 m) lang, og dybden varierer fra 40 til 130 favner (70–250 m), alt etter hvilken fiskeart den er beregnet for. Til snurpeline brukes wire. For å holde nota oppe brukes flytelegemer av plast, og på grunntelna er det inntrædd bly til synk. Se fiskeredskaper.