Egner, person som er beskjeftiget med å feste agn på fiskekroker på liner.