Settegarn, garn som er forankret på bunnen (bunnsatt), mellom bunn og overflate (fløytsatt, fløytgarn) eller flytende i overflaten (kavelflytende) (se fiskeredskaper). Settegarn brukes enkeltvis eller flere i lenke til fangst av torsk, sei, uer, flyndre, sild m.m. Forbudt å bruke i sjøen etter laks, sjøørret og sjørøye.