Grunn-not, i enkelte distrikter kastenot som er så sterkt steinsatt at den synker, i motsetning til oppflænot, som flyter.