Steng, not satt opp som stengsel for fisk i sund eller vik; fisk fanget i not.